top of page

Acerca de

Stiftelsen Blefjell

Stiftelsen ble opprettet av Blefjell Utvikling SA i juni 2021. Hensikten var å bidra til finansiering av fellestiltak på fjellet som gjør at allmennheten får et bedre og bredere tilbud.

Stiftelsen deler ut midler til opparbeidelse av løyper, turstier, rulleskiløyper, fiskeplasser, klopper, skibruer osv. Det er viktig å understreke at grunneierne ikke kan søke midler i stiftelsen. Det er utelukkende lokale velforeninger, løypeforeninger, hytteeierforeninger og andre som kan søke på midler fra stiftelsen, slik de gjør til de kjente stiftelsene som for eksempel Gjensidigstiftelsen.

Grunneiere som selger, innløser og bortfester tomter og leiligheter på fjellet skal alle bidra til kapitalen i stiftelsen. Dette gjøres ved at en viss prosent av verdien på hver tomt eller leilighet som selges av medlemmer i Blefjell Utvikling SA på Blefjell tilfaller stiftelsen. Gjennom stiftelsen vil det nå bli tilført ekstra midler til å gjennomføre gode fellestiltak på Blefjell, tiltak til gode for allmennheten. Samtidig vil tiltaket vise at grunneierne også tar ansvar for en utvikling som kommer hytteeiere og allmennheten til gode. 

Mer info:

  • Rapport fra tildeling 2023

  • ​Vedtekter og Stiftelsesdokumenter

  • Søknadskriterier

  • Styret i Stiftelsen Blefjell

    bottom of page