top of page

Acerca de

Blefjell Utvikling

Denne nettsiden driftes av Blefjell Utvikling SA (BUSA) og er en portal for Blefjell som omfatter grunneiere, næringsliv og ulike aktiviteter som publikum kan ha glede av på fjellet. 

Blefjell Utvikling BA ble etablert i 2001 for å arbeide målrettet med utvikling av Blefjell i Numedal, og tok blant annet et initiativ til en kommuneplanprosess sammen med Flesberg kommune.

Etter noen år uten virksomhet, ble det høsten 2020 tatt initiativ til ny aktivitet. Styret har siden september 2020 arbeidet med å tilrettelegge for ny aktivitet. Selskapet har endret selskapsform fra Selskap med begrenset ansvar (BA) til Samvirkeforetak (SA). Det er ansatt en daglig leder av selskapet i en deltidsstilling. På sikt utelukker en ikke å knytte til seg ytterligere en ansatt. Det er stor aktivitet i selskapet og det er etablert et godt samarbeidsforum mellom grunneiere og næringsdrivende.

Blefjell Utvikling SA (BUSA) skal være med på å planlegge og utvikle tiltak og tilbud knyttet til Blefjell som reiselivsområde, spesielt arealplaner, infrastruktur og friluftstiltak. Selskapet skal være et felles talerør overfor kommune og fylke, og medvirke til helhetlige planprosesser, og det skal arbeide for en bærekraftig utvikling som landbruks-, hytte- og rekreasjons og turistområde. Samtidig skal BUSA bidra til etablering av nettverk, selvstendige prosjekter og virksomheter som viderefører og utløser potensialet for næringsutvikling i området.

Et opplagt mål er å arbeide for å styrke merkevaren Blefjell, drive omdømmebygging og markedsføring av fjellet som en felles destinasjon.

Samtidig har Blefjell Utvikling SA opprettet Stiftelsen Blefjell. Gjennom opprettelsen av stiftelsen ønsker grunneierne å gi noe tilbake til fjellet etter salg av tomter. Medlemmer som er grunneiere og som selger tomter på Blefjell er forpliktet til å betale fem prosent av råtomtverdien til Stiftelsen/Blefjell Utvikling SA.

Midlene som kommer inn skal gå til lag og foreninger på Blefjell som etter søknad ønsker å bruke dem på tiltak til allmennheten. Det kan være midler til gapahuker, klopper, skiløyper, turstier, skibruer, fiskeplasser eller andre anlegg for fysisk aktivitet.

De som kan få støtte er frivillige lag, velforeninger, løypeforeninger, hytteforeninger og andre som har sitt nedslagsfelt på Blefjell.

Mer info:

  • Vedtekter for Blefjell Utvikling AS

  • Styret i BUSA

    bottom of page