top of page

Erik Nubberud Fjellsprengning AS

93044266

Lyngdalsvegen 1849, 3624 Lyngdal i Numedal, Norge

Vi utfører:
- Sprenging av tomter, grøfter og veier
- Boring og sprenging av pukkverk
- Forsiktig sprenging
- Vaiersaging
- Fjellsikring
- Gjennomboring i fjell
- Uttak av kjellere

bottom of page